Jeg tilbyder rådgivning, sparring og undervisning og afholder workshops for skoler, uddannelsesinstitutioner og kommuner.

Jeg sætter skub i din skoles udvikling og inspirer til positive indsatser.

Min spidskompetence er at tage udgangspunkt i undervisernes egen ambition og være tæt forbundet til praksis. Derfor får jeg skabt forandringsprocesser, der både inspirerer og motiverer. Jeg rykker ved plejer og får sat fokus på både arbejdsglæde og læringslyst.

Mit fokus

Jeg brænder for:

  • nærværende læring
  • digital kreativitet
  • det inkluderende læringsmiljø

Målet er at alle elever kan bidrage og føle sig som en succes.

Jeg har siden 2014 delt ideer, inspiration og praksis på edu21.dk.


Min erfaring

Jeg har gået forrest med online live undervisning for hele landets elever i Sofaskolen hos Alinea.

Jeg har co-teachet og vejledt på alle klassetrin i grundskolen.

Jeg har 14 års erfaring som klasselærer i indskolingen og mellemtrinnet og undervist i matematik, dansk, n/t, billedkunst, uu, madkundskab og masser af digital kreativitet.

Jeg har efterfølgende undervist på en STU for unge med forskellige udfordringer, der gerne har fået folkeskolen lidt galt i halsen. Her er fokus på specialpædagogiske tiltag og differentiering.

Jeg har stor vægt på IKT, relationer og aktivitetscentreret og elevledet undervisning.

Jeg har været tilknyttet Københavns kommunes kompetencecenter for inkluderende læringsmiljø og i ressourcecenteret som læringsvejviser med fokus på elevcentreret undervisning, tydelig progression og differentieret undervisning.

Desuden har jeg opstartet og ledt skolens FabLab og vejledt i digital kreativitet med masser af co-teaching i klasserne.

I 2020 greb jeg spontant ideen til Sofaskolen sammen med Aslak Gottlieb og Alinea.

Vi gik live for tusindvis af elever gennem de mange måneders lock down.


Workshops, sparring og oplæg

Jeg kan bookes til at komme ud til jer og få sat skub i læringen i det 21. århundrede. Jeg planlægger gerne længere sparringsforløb på ledelsesplan eller i tæt samarbejde med skolens PLRC.

Mine forløb, workshops og oplæg tager alle udgangspunkt i praksis, og deltagernes egne ideer. Jeg kommer med engagement og motivation og får sammen med deltagerne vendt læringen på hovedet og sat skub i inspirerende ideer og tiltag.


Sideløbende interesser

Jeg er rollemodel og ambassadør for DigiPippi.

Jeg er Microsoft Innovative Educator Expert.

Jeg har tidligere deltaget i IT-rådgivningsgruppen 2.0.


Uddannelse

Jeg er uddannet meningsdanner på Tænketankens Ceveas meningsdanneruddannelse.

Jeg er uddannet læringsvejviser gennem projektet Læring der ses i Københavns kommune.


Vinder af undervisningsmiljøprisen 2016

Læs mere her.