Jeg er Josefine Jack Eiby.

Jeg er folkeskolelærer gennem 15 år på Øster Farimagsgades skole i København.

Jeg sætter skub i din skoles udvikling og inspirer til positive indsatser.

Jeg arbejder som rådgiver, sparringspartner og afholder workshops for skoler, uddannelsesinstitutioner og kommuner.

Digital kreativitet og inkluderende læringsmiljø

Jeg brænder for nærværende læring, digital kreativitet og det inkluderende læringsmiljø.
Jeg har siden 2014 delt ideer, inspiration og praksis på edu21.dk.


Hvilke kompetencer skal børn udvikle i skolen i det 21. århundrede?

“Når eleverne, samfundet og vores tilgang til viden er forandret, må skolen og lærerne også forandre sig”-Josefine Jack Eiby.

Skolen har ændret kerneopgave fra at dele viden til at skabe læring. Nu er lærerne ikke længere i den særlige position, hvor de er i besiddelse af en mængde unik viden, de skal give  videre. Nu kan instruktioner findes nemmere og hurtigere på nettet. Hvad er så lærernes opgave?

“Lærerne skal skabe rammerne for udvikling, motivation, samarbejde og kreativitet” -Josefine Jack Eiby.


Min erfaring

Jeg har co-teachet og vejledt på alle klassetrin

Jeg har været klasselærer i indskolingen og mellemtrinnet og undervist i matematik, dansk, n/t, billedkunst, uu, madkundskab og masser af digital kreativitet.

Jeg har stor vægt på IKT, relationer og aktivitetscentreret og elevledet undervisning.

Jeg har været tilknyttet skolens kompetencecenter for inkluderende læringsmiljø. I ressourcecenterer er jeg læringsvejviser. Desuden er jeg leder af skolens FabLab og vejleder i digital kreativitet med masser af co-teaching i klasserne.


Workshops, sparring og oplæg

Jeg kan bookes til at komme ud til jer og få sat skub i læringen i det 21. århundrede. Jeg planlægger gerne længere sparringsforløb på ledelsesplan eller i tæt samarbejde med skolens PLRC.

Mine forløb, workshops og oplæg tager alle udgangspunkt i praksis, og deltagernes egne ideer. Jeg kommer med engagement og motivation og får sammen med deltagerne vendt læringen på hovedet og sat skub i inspirerende ideer og tiltag.


Sideløbende interesser

Jeg er rollemodel og ambassadør for DigiPippi.

Jeg er Microsoft Innovative Educator Expert.

Jeg har tidligere deltaget i IT-rådgivningsgruppen 2.0.


Uddannelse

Jeg er uddannet meningsdanner på Tænketankens Ceveas meningsdanneruddannelse.

Jeg er uddannet læringsvejviser.


CV

Se mit cv her.

Vinder af undervisningsmiljøprisen 2016
Om Josefine Jack Eiby